Instynkt żądlenia pszczół

Wpływ preparatu Apimil® na skuteczność poddawania matek

Wykres przedstawiający średnią liczbę wbitych żądeł

Wynik badania wskazuje na istotne ograniczenie instynktu żądlenia przy użyciu preparatu Apimil®.

Poddawanie matek

Wpływ preparatu Apimil® na skuteczność poddawania matek

Badania wykazały 100% skuteczność poddawania matek po użyciu preparatu Apimil®.

Tabela przedstawiająca skuteczność działania Apimilu na poddawanie matek